% Return from method

meth return =^ (

var count : Int

var D : Object

var mtd : MethodInfo

var invoker : FrameInfo

var CurrentFrame : FrameInfo

 

TopFrame.Pop(TopFrame,CurrentFrame);

TopFrame.GetFrame(Invoker);

% the returning values are popped from the operand stack and

% pushed onto the operand stack of the frame of the invoker.

currentFrame.GetcurrentMethod(Mtd);

mtd.GetmtdNret(count)

Rec Loop

If [] count > 0

count:=count-1;

currentFrame.Pop(D);

Invoker.Push(D);

Loop;

fi

end

TopFrame.SetFrame(Invoker)

end end end end end

)

end